Verwijzers

Een psychosomatisch therapeut is de aangewezen behandelaar als het gaat om cliënten met klachten waarvoor geen of onvoldoende somatische verklaring gevonden is (SOLK), chronische pijnklachten of stress gerelateerde klachten. Dat betekent dat:

  • De diagnose niet scherp gesteld kan worden, ondanks bezoek aan meerdere specialisten;
  • Mensen vast lopen in een lichamelijk gerichte behandeling;
  • Er een sterke relatie bestaat tussen de lichamelijke klachten en de psychosociale context of problematiek;
  • De ervaren lichamelijke klachten een hoger complexiteitsniveau hebben.

 

Onze doelgroep ervaart beperkingen in het dagelijks functioneren. Hierbij spelen onvoldoende eigen regie, levensgebeurtenissen (daily hassles en life events), inefficiënte cognities, inefficiënte probleem- en emotiecoping een belangrijke rol.

Doelen van de psychosomatische behandeling liggen op het gebied van verbeteren van de gezondheid op meerdere domeinen: lichaamsfuncties, mentaal en emotioneel welbevinden, kwaliteit van leven, zingeving, dagelijks functioneren en sociaal-maatschappelijk participeren.

Het lichaam is voor ons de belangrijkste invalshoek van de psychosomatische behandeling. Daarnaast zijn ook cognities, emoties, gedrag en de psychosociale context van de cliënt behandelbare componenten. Het verbinden en integreren van al deze aspecten is specifiek voor de psychosomatische therapie. De behandeling bestaat uit:

  • Therapeutische gesprekken;
  • Cognitief gedragsmatige interventies;
  • Therapeutisch lichaamswerk gericht op ademhaling, ontspanning, aandachttraining
    (mindfulness), lichaamsbewustwording en expressie.

Bij cliënten met een sterke complexiteit van klachten werken wij uitsluitend multidisciplinair. Samenwerking met andere hulpverleners is nodig bij (mogelijk) aanwezige psychopathologie, verslavingsproblematiek, traumata, onvoldoende zelfregie of onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal.

Bronnen: NHG standaard SOLK (2013) en M. Huber (2014).